Jak odebrać nagrody?

O wygraniu Nagrody zostaniesz poinformowany komunikatem wyświetlanym na stronie bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

Dodatkowo Organizator w terminie 3 dni roboczych od uzyskania prawa do Nagrody wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z informacją o wygranej i linkiem do formularza laureata.

W terminie maks. 72 godzin od wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej, kliknij w aktywny link i wypełnij formularz podając:

- Imię i nazwisko

- Numer rachunku bankowego

- A w przypadku Laureata Nagrody I Stopnia poza powyższymi dodatkowo: adres e-mail, numer telefonu, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – obywatelstwo, adres zamieszkania, data urodzenia)

- Dołącz także zdjęcie oryginału zwycięskiego paragonu lub faktury imiennej (format jpg lub png, max. 3 MB).

Nagroda główna 100 000 zł
Codziennie 1000 zł

Powrót