Do końca dnia zostało: Zwrotów

Limit zwrotów na dziś został wyczerpany.
Zapraszamy jutro.

Kontakt

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych, podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym jest Mondelez Europe Services GmbH (sp. z o.o.) - Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Podstawą przetwarzania podanych danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie w ramach skrzynki kontaktowej dostępnej na stronie www.belvita.pl jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na pytanie wysłane przeze mnie za pomocą formularza kontaktowego. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem administratora oraz e-mailowo pod adresem MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie w ramach skrzynki kontaktowej. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.